Het Opvolgingshuys

Het Opvolgingshuys is een netwerkverband van vier mensen met vier verschillende achtergronden die gezamenlijk het volledige proces van familieopvolging begeleiden:
Siebe de Haan, Leidje Witte, René Scholten en Hans Gotink. Zij worden daarbij ondersteund door Mirjam de Vries die het secretariaat voert.

Het Opvolgingshuys team

Wij hebben jarenlange ervaring met familieopvolging en we weten dat dit proces niet gaat over geld, maar over familieverhoudingen. We hebben ons werk dan ook goed gedaan als de familie ook na de opvolging nog met elkaar op vakantie wil. Dat is het uitgangspunt voor elk opvolgingstraject.

Daarvoor worden alle hoofdrolspelers in het opvolgingstraject intensief door ons begeleid en niet zonder dat we echt kritisch kijken naar de rol van deze hoofdrolspelers: is de gedroomde opvolger wel de meest geschikte opvolger, of komt deze uit onverwachte hoek? Wat doet het met andere gezinsleden als de oudste zoon of dochter automatisch de uitverkorene is? Wat is de rol van de DGA binnen zijn bedrijf en wat is de rol van de vader binnen zijn gezin? En hoe kijkt zijn vrouw, ook moeder van het gezin, aan tegen het opvolgingsproces? En natuurlijk zorgen we er ook voor dat de financiën op orde worden gemaakt.