Het Proces

Om de opvolging voor alle partijen op alle fronten goed te laten verlopen, hebben we het opvolgingstraject opgesplitst in een aantal stappen.  Hieronder vindt u het proces globaal omschreven. Natuurlijk lopen niet alle processen precies volgens dit model, en kunt u ons ook benaderen als uw proces in een van  de latere fasen verkeert. 

Fase 1

Na een eerste kennismaking gaan we bekijken wie de opvolger wordt, misschien staat er zelfs al iemand klaar. In dat geval zullen we, door middel van gesprekken en een assessment, zorgvuldig bekijken of de beoogde opvolger ook de meest geschikte opvolger is. Als eenmaal duidelijk is wie de opvolger wordt, kunnen we hem of haar desgewenst meenemen in een managementtraject; hij of zij leert in grote lijnen wat er in de toekomst verwacht wordt.

Fase 2

In de tweede fase wordt een opvolgingsconvenant samengesteld. In deze fase worden ook andere belanghebbende bij het proces betrokken. In het convenant wordt vastgelegd wat er van een ieder verwacht wordt. Dit convenant zal aan het einde van deze fase door een ieder ondertekend worden.

Fase 3

In de derde fase is het tijd voor de daadwerkelijke overdracht. Hiermee wordt het convenant ten uitvoer gebracht.

Fase 4

In de laatste fase neemt de opvolger daadwerkelijk zijn of haar nieuwe plaats is. Dit betekent automatisch dat voor diegene die afscheid neemt een nieuw leven begint. Tevens kan het zo zijn dat ook andere familieleden een nieuwe rol krijgen. Ook in deze fase is het convenant zeer belangrijk, omdat hierin de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen zijn vastgelegd. Deze laatste fase kan gepaard gaan met onzekerheden. Het Opvolgingshuys kiest er daarom bewust voor om het opvolgingstraject tot na de opvolging door te laten lopen. Als alles op de rit is, sluiten we het traject gezamenlijk af.